Mnozí křesťané by rádi vykročili a naplnili Ježíšovo povolání stát se rybáři lidí, avšak ve světle reality každodenního života věci vypadají jinak.

IRBTI Vám během jednodenního semináře pomůže nalézt odpovědi a objevit radost z evangelizace a získávání ztracených.

Více informací zde.

Leták ke stažení zde.

Před evangelizací, která začíná v 17:00 pořádáme akci pro děti s názvem "Cesta za pokladem".

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:1
“[Podpírejme jeden druhého – jako Kristus podpírá nás] Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž.”

   

Facebook