Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:1
“[Podpírejme jeden druhého – jako Kristus podpírá nás] Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž.”

   

Facebook