Mnozí křesťané by rádi vykročili a naplnili Ježíšovo povolání stát se rybáři lidí, avšak ve světle reality každodenního života věci vypadají jinak.

IRBTI Vám během jednodenního semináře pomůže nalézt odpovědi a objevit radost z evangelizace a získávání ztracených.

Více informací zde.

Leták ke stažení zde.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook